ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 14 października 2019 roku przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dwóch części nieruchomości usytuowanej w Łodzi, przy ul. Drewnowskie

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień 14 października 2019 roku

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę dwóch części nieruchomości

usytuowanej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63-75

 

            Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości stawki czynszu netto za dzierżawę dwóch oddzielnych fragmentów działki gruntu nr 320 w obrębie geodezyjnym B-46 położonej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63-75, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1M/00036860/1, leżących przy jej granicy, wzdłuż ulicy Drewnowskiej, będących podstawą dla nośników reklamy. Nieruchomość jest własnością Województwa Łódzkiego.

            Przedmiotem przetargu będzie dzierżawa:

  1. 56,00 m2 powierzchni gruntu.
  2. 96,00 m2 powierzchni gruntu wraz z przyległym ogrodzeniem.

            Przedmiotem licytacji będzie wysokość stawki czynszu netto. Czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Umowa dzierżawy będzie zawarta na okres trzech lat.

            Licytacje odbędą się w następującym porządku:

  1. O godzinie 9:00 nastąpi otwarcie licytacji dotyczącej gruntu o powierzchni 56,00 m2.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 25,50 zł za 1 m2.

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.

Wadium wynosi 150,00 zł.

  1. O godzinie 11:00 nastąpi otwarcie licytacji dotyczącej gruntu o powierzchni 96,00 m2 wraz
    z przyległym ogrodzeniem.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu netto wynosi 25,50 zł za 1 m2.

Minimalne postąpienie wynosi 1,00 zł.

Wadium wynosi 250,00 zł.

            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego dzierżawcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 8 października 2019 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Łódź, Drewnowska – powierzchnia 56 m2 lub powierzchnia 96 m2”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 3 do 8 października 2019 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a przedstawiciele osób prawnych przedstawią ponadto odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 03.09.2019

Pobierz załącznik:

Czytany 94 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  03.09.2019 - 08:22