Sukcesywne wykonywanie i dostawa do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy wizytówek imiennych, firmowych.

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: ORVI/23/2015
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2.
  • Termin wykonania zamówienia *: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 2.
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
  • Termin składania ofert *: 24.07.2015 r., godz. 16.00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji