Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (m. Skierniewice i pow. skierniewicki)

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZII.9061.12.2017.MF
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Znajduje się w załączeniu
  • Termin wykonania zamówienia *: Znajduje się w załączeniu
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Znajduje się w załączeniu
  • Warunki udziału w zapytaniu: Znajdują się w załączeniu
  • Wymagane oświadczenie i dokumenty: Znajdują się w załączeniu
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
  • Termin składania ofert *: 21.03.2017 r., godz. 16.00
Czytany 600 razy
Osoba publikująca :  Renata Bergier
Data publikacji:  14.03.2017 - 09:08
Osoba modyfikująca: Tomasz Szenborn
Ostatnio zmieniany: 22.03.2017 - 11:35