Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Kontrola i audyt inwestycji budowlanych

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPIV.2403.33.2019.MK
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  • Termin wykonania zamówienia *: kwiecień 2019 r.
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 50%
  • Kryteria oceny ofert: inne: Jakość szkolenia - 30%
    Doświadczenie trenera - 20%
  • Termin składania ofert *: 21.02.2019 r., godz. 10.00
Czytany 206 razy Osoba publikująca :  Przemysław Smusz
Data publikacji:  11.02.2019 - 10:19
Osoba modyfikująca: Przemysław Smusz
Ostatnio zmieniany: 27.02.2019 - 12:22

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji