Sukcesywny zakup wraz z dostawą pucharów, statuetek, tabliczek okolicznościowych i medali

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: PWI.0633.1.2019
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr  1
  • Termin wykonania zamówienia *: od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2019 roku
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź, siedziba Urzędu marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
  • Wymagane oświadczenie i dokumenty: Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 80%
  • Kryteria oceny ofert: inne: Jakość 20%
  • Termin składania ofert *: do 18 lutego 2019 r. godz. 14.00
Czytany 148 razy Osoba publikująca :  Tomasz Prośniak
Data publikacji:  11.02.2019 - 13:31
Osoba modyfikująca: Tomasz Prośniak
Ostatnio zmieniany: 22.02.2019 - 14:38

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji