Realizacja kontroli lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kontroli co najmniej 25 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.8044.2.1.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *: 16 listopada 2019 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia *: Teren Województwa Łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty: 1.     oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.),
  2.     oświadczenie Wykonawcy o nie byciu karanym za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przeciwko wiarygodności dokumentów,
  3.     oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, które zostały wymienione w pkt. IV ppkt 2-4 załacznika do zapytania ofertowego.
  4.     podpisaną przez Wykonawcę „Informację o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne: brak
 • Termin składania ofert *: 19 luty 2019 roku.
Czytany 148 razy Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  12.02.2019 - 14:33

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji