Świadczenie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego kontroli nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu IFII.8044.1.2020

Świadczenie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego kontroli nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: IFII.8044.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od daty zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Obszar Województwa Łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

  Oferta winna zawierać:

  Cenę brutto za przeprowadzenie szesnastu kontroli łącznie oraz cenę brutto kontroli jednostkowej.
  W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty dojazdu
  do miejsca kontroli. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
  Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Brak

 • Termin składania ofert *:

  04 luty 2020 r. godzina 16:00

   

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.

  Wykonawcy mogą składać zapytania za pośrednictwem aplikacji webowej.

Pobierz załącznik:

Czytany 153 razy
Osoba publikująca :  Dagmara Piestrzyńska
Data publikacji:  14.01.2020 - 10:20
Osoba modyfikująca: Dagmara Piestrzyńska
Ostatnio zmieniany: 10.02.2020 - 10:27