Usługa przeglądów okresowych, napraw bieżących oraz garażowania i mycia ciśnieniowego samochodów służbowych Zamawiającego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ASIV.272.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Do dnia 31.12.2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 2) wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Do 06.02.2020r. do godz. 10:00

Czytany 307 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  16.01.2020 - 13:27
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 21.02.2020 - 12:04