Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportowo-gastronomicznej podczas międzynarodowego spotkania tematycznego w ramach projektu INNO PROVEMENT (Interreg Europa)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PB.VII.0441.9.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  10-12.03.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Doświadczenie w organizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym typu: wizyty studyjne, spotkania, konferencje - 35%

  Kryterium środowiskowe (wykorzystanie niskoemisyjnego autobusu, spełniającego normy ekologiczne EURO V lub VI) - 5%

 • Termin składania ofert *:

  21.02.2020 r. - godz. 12.00

Pobierz załącznik:

Czytany 228 razy
Osoba publikująca :  Monika Zielińska
Data publikacji:  11.02.2020 - 11:04
Osoba modyfikująca: Michał Mikina
Ostatnio zmieniany: 25.02.2020 - 14:25