Menu Kontekstowe - Zapytania ofertowe

Regulamin Zapytań Ofertowych

Opcje do zapytania ofertowego

Instrukcja obsługi BIP

czwartek, 06 październik 2016 09:42

Usługa dostawy notebooka wraz z pakietem biurowym

Usługa dostawy notebooka wraz z pakietem biurowym, na potrzeby realizacji zadań związanych z Konkursem dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji