Kontakt - Biuro Audytu Wewnętrznego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 291 98 90
tel. 42 291 98 92
fax. 42 291 98 91
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

Biuro Audytu Wewnętrznego

p.o. Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego - Audytora Wewnętrznego: Marcin Gołębiowski
 

Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego należą sprawy prowadzenia audytu wewnętrznego w urzędzie oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, które nie zatrudniają audytora wewnętrznego lub których kierownicy nie podjęli decyzji o prowadzeniu audytu wewnętrznego przez usługodawcę, a w szczególności:

1) Opracowywanie planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z jego realizacji.
2) Ustalanie zasad i procedur związanych z audytem wewnętrznym.
3) Przeprowadzanie zadań zapewniających zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa, powszechnie uznawanymi standardami oraz przyjętą metodyką, w tym badanie: zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.
4) Dokonywanie systematycznej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarach objętych zadaniem zapewniającym.
5) Opracowywanie i prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu.
6) Wykonywanie czynności doradczych.
7) Realizacja zadań audytowych zleconych przez organy administracji rządowej.
8) Współpraca z komórkami audytu wewnętrznego instytucji zaangażowanych w realizację zadań w zakresie programów operacyjnych realizowanych przez samorząd województwa, a dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  06.12.2012 - 13:55
Osoba modyfikująca: Monika Zamożniewicz
Ostatnio zmieniany: 27.06.2019 - 10:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji