Wymagania dla dokumentów elektronicznych

1.  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym;

2.  Akceptowane formaty załączników to:
     a.  DOCX, DOC, RTF, ODT
     b.  XLS, XLSX
     d.  TXT
     e.  GIF, TIF, BMP, JPG
     f.  PDF
     g.  ZIP
    
3. Wielkość pojedyńczego załącznika dołączanego do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

5. Osobiście można dostarczać dokumenty podpisane elektronicznie na następujących zapisywalnych nośnikach:
      a.  Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
      b.  Płyta CD-RW lub DVD-RW
      c.  Inne - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dostarczony nośnik musi posiadać możliwość zapisania na nim Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Czytany 3475 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  30.10.2012 - 08:33
Osoba modyfikująca: Marcin Werner
Ostatnio zmieniany: 14.12.2017 - 14:41