Ewidencja egzaminatorów Województwa Łódzkiego posiadających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem na rok 2021

Egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem, zwane również „egzaminami weryfikacyjnymi, odbędą się w:

 1. Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach 28 – 30 maja 2021 r.

- dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z województw:

 • dolnośląskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • lubuskiego,
 • podlaskiego,
 • pomorskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • wielkopolskiego,
 • zachodniopomorskiego;
 1. Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, w dniach 11 – 13 czerwca 2021 r.

- dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z województw:

 • lubelskiego,
 • łódzkiego,
 • małopolskiego,
 • mazowieckiego,
 • opolskiego,
 • podkarpackiego,
 • śląskiego,
 • świętokrzyskiego;
 1. Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64, w dniach 27 – 29 sierpnia 2021 r.

- dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z województw:

 • kujawsko-pomorskiego,
 • łódzkiego,
 • mazowieckiego,
 • podlaskiego,
 • pomorskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • wielkopolskiego,
 • zachodniopomorskiego;
 1. Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie, ul. Okrężna 2F, w dniach 10 – 12 września 2021 r.

- dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z województw:

 • dolnośląskiego,
 • lubelskiego,
 • lubuskiego,
 • małopolskiego,
 • opolskiego,
 • podkarpackiego,
 • śląskiego,
 • świętokrzyskiego;
 1. Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach 22 – 24 października 2021 r. – dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z wszystkich województw.

W miejscach i terminach określonych w pkt 1 - 4 powyżej, przeprowadzone będą: egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (części: teoretyczna i praktyczna) oraz egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób obiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem (część teoretyczna).

W miejscu i terminie określonych w pkt 5 powyżej, przeprowadzone będą: egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem (części: teoretyczna i praktyczna) oraz egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób obiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym z wszystkich województw (część teoretyczna).

W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości organizacyjnych, dopuszcza się możliwość wyznaczenia terminu egzaminu weryfikacyjnego dla kandydata na egzaminatora lub egzaminatora z województwa innego niż przypisane do danego ośrodka ruchu drogowego.

Wyznaczenie dla kandydata na egzaminatora lub egzaminatora terminu egzaminu weryfikacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, o której mowa w pkt 1, uniemożliwi wyznaczenie mu terminu egzaminu weryfikacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, o której mowa w pkt 2 i na odwrót.

Wyznaczenie dla kandydata na egzaminatora lub egzaminatora terminu egzaminu weryfikacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, o której mowa w pkt 3, uniemożliwi wyznaczenie mu terminu egzaminu weryfikacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, o której mowa w pkt 4 i na odwrót.

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności związane w szczególności ze stanem epidemii COVID-19 lub ze względów organizacyjnych, niniejszy plan może ulec zmianie.

Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień egzaminatorów (Dz. U. 2014 poz. 974) na konto:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego 
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

Tytuł wpłaty: WORD - "Komisja Weryfikacyjna kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; egz. teoretyczny kat.  ...., egz. praktyczny kat. ... prawa jazdy".

 

W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:

 • dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami, dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
 • załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
 • dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
 • dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,  

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.


            Zakres egzaminu                                                   Opłata egzaminacyjna (w zł)
                         za część teoretyczną                                        za część praktyczną
Prawo jazdy kategorii A                                         100                                                       200
Prawo jazdy kategorii B                                         100                                                       250
Prawo jazdy kategorii C lub D                                         100                                                       300
Pozwolenie                                         100                                                       150
 
Sposób złożenia dokumentów
Osobiście lub drogą pocztową.

WAGA;

W związku z zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju dokumenty w chwili obecnej mogą być dostarczane wyłącznie drogą pocztową.

Dokumenty, wyłącznie oryginały, wymienione w § 50 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1206), należy przesłać na poniższy adres.

Oryginały przesłanych dokumentów, po weryfikacji, zostaną odesłane pocztą zwrotną zawierającą zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W przypadku prawa jazdy istnieje możliwość przesłania kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Istnieje także możliwość przedstawienie dokumentu do wglądu po telefonicznym uzgodnieniu procedury z jedną z nw. osób.

Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów jest do pobrania na niniejszej stronie.

 Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Wydział Dróg i Infrastruktury Technicznej
pokój 405
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
 
Osoby udzielające informacji:
 1. Piotr Janiszewski             042/663-31-71; poczta elektroniczna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 2. Paweł Michałus                042/663-31-70; poczta elektroniczna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Tomasz Zach                   042/663-31-70; poczta elektroniczna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Postępowanie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu weryfikacyjnego:
 1. Dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 50 zł - tytuł  "wpis do ewidencji egzaminatorów",
  nr rachunku 13 1240 3073 1111 0010 0269 1160.
   
 2. W przypadku konieczności wydania zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach egzaminacyjnych, egzaminator dokonuje dodatkowo opłaty w wysokości 17 zł - tytuł " wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach",
  Urząd Miasta Łodzi, Delegatura Łódź-Śródmieście, nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Tryb odwoławczy w przypadku wydawanych decyzji administracyjnych:
 1. Wpis do ewidencji egzaminatorów;
 2. Odmowa skierowania na egzamin weryfikacyjny;
 3. Odmowa unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy;
 4. Skreślenie egzaminatora z listy egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa;
 5. Unieważnienie egzaminu państwowego;
 6. Postanowienia na które przysługuje zażalenie.
Od ww. decyzji i postanowień, służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji/postanowienia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź.
 

Pobierz załącznik:

 

 

 

Czytany 2401 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  04.12.2012 - 15:23
Osoba modyfikująca: Piotr Janiszewski
Ostatnio zmieniany: 20.04.2021 - 13:29