Zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu oraz czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wykonania robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej

 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
 
Warunki, jakie należy spełnić:
Opracowanie projektu organizacji ruchu wg warunków określonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie wniosku oraz 4 egz. projektu (stałej organizacji ruchu) / 2 egz. (czasowej organizacji ruchu)

Do projektu winny być dołączone oryginały opinii:
a) Komendanta Wojewódzkiego Policji,
b) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia:
Opłat nie pobiera się.
 
Sposób złożenia dokumentów:
Osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Sylwia Drozdowska
Monika Kuźmicka-Szczech

Departament Infrastruktury
Wydział Dróg i Infrastruktury Technicznej
ul. Piłsudskiego 12 / 90-051 Łódź
tel. 42 663 31 42 / fax 42 663 31 41

 

Czytany 7609 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  05.12.2012 - 09:32
Osoba modyfikująca: Agnieszka Bartoszewska
Ostatnio zmieniany: 03.12.2019 - 12:08