Opinie w sprawie przebiegu dróg. Opinie w sprawie zmian kategorii dróg.

Zmiany kategorii dróg
 
Na podstawie art. 6a ust. 2 i art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Zarząd Województwa Łódzkiego, na zasadzie działania w porozumieniu, uczestniczy w zaliczaniu do kategorii dróg powiatowych (oraz pozbawianiu kategorii dróg powiatowych) przez radę powiatu.
 
 
            Opiniowanie przebiegu dróg krajowych
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Sejmik Województwa Łódzkiego opiniuje projekt zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu.
 
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Zarząd Województwa Łódzkiego opiniuje projekt ustalenia przebiegu dróg krajowych w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu.
 

Czytany 2552 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  05.12.2012 - 13:51
Osoba modyfikująca: Piotr Janiszewski
Ostatnio zmieniany: 04.05.2022 - 12:04