Opiniowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji z innymi gminami.

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, samorząd województwa opiniuje opracowany przez wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta) projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

Czytany 2292 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  05.12.2012 - 13:52
Osoba modyfikująca: Piotr Janiszewski
Ostatnio zmieniany: 04.05.2022 - 12:04