Dopłaty dla krajowych przewoźników autobusowych honorujących ulgi ustawowe

Informacja o sprawach prowadzonych przez jednostkę


Nazwa sprawy

DOPŁATY DLA KRAJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW AUTOBUSOWYCH HONORUJĄCYCH ULGI USTAWOWE

Opis sprawy

Samorządy województw przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłaty z tytułu stosowania obowiązujących ulg dla osób ustawowo uprawnionych.
 
Właściwość miejscową samorządu województwa ustala się według miejsca:
1) zamieszkania lub siedziby przewoźnika - w przypadku przewozów realizowanych na trasach wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa;
2) wykonywania przewozów - w przypadku przewozów niewykraczających poza obszar województwa.
 
Uprawnienie do otrzymywania dopłat, nabywa przewoźnik, który:
1) posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym;
2) stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych;
3) zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat.
 
Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.
 

Sposób złożenia dokumentów

adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Al. Piłsudskiego 8
90 – 051 Łódź

osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
Biuro Podawcze - parter


Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Al. Piłsudskiego 12
90 – 051 Łódź
tel. (042) 6633150
fax. (042) 6633152
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby udzielające informacji:

Naczelnik Piotr Pruszyński 42 663 31 66 Piłsudskiego 12 411
Inspektor  Edyta Kietla 42 663 31 65 Piłsudskiego 12 412

 

 

 

 

Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą 

USTAWY: 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Pobierz załącznik:

Czytany 5537 razy
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  05.12.2012 - 13:53
Osoba modyfikująca: Agnieszka Bartoszewska
Ostatnio zmieniany: 30.03.2022 - 10:04