Menu Kontekstowe

Kontakt - Departament Kontroli i Skarg

Adres:
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 663 33 14
      42 663 33 15
fax 42 663 33 16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz wykaz kontaktów ( PDF )

Instrukcja obsługi BIP

Skargi i wnioski

Kogo dotyczy
Skargi i wnioski mogą być wnoszone przez m.in: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje i instytucje społeczne, redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne, posłów, senatorów, radnych oraz inne podmioty.
Rozpatrywane są skargi, które dotyczą spraw pozostających w związku z wykonywaniem przez samorząd województwa łódzkiego zadaniami i kompetencjami.


Sposób załatwienia sprawy
Skargi i wnioski rejestrowane są w Departamencie Kontroli i Skarg, a załatwiane są przez departamenty merytoryczne – zgodnie z dekretacją Marszałka lub członków Zarządu.
Udzielone odpowiedzi przekazywane są do Departamentu Kontroli i Skarg.
Skargi i wnioski mylnie skierowane przekazywane są według  kompetencji właściwym organom i instytucjom, o czym zawiadamia się wnoszącego skargę bądź wniosek.
Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostają bez odpowiedzi.
Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
W imieniu Marszałka, we wtorki, od godziny 9.00 do godziny 17.00, interesantów przyjmuje Dyrektor Departamentu Kontroli i Skarg lub osoba przez niego wyznaczona.
W razie nieobecności dyrektora i zastępcy dyrektora danej komórki organizacyjnej Urzędu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Departamentu Kontroli i Skarg lub osoba go zastępująca.
Jeżeli w dniu przyjęć interesantów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas dniem przyjęć jest najbliższy dzień roboczy.

 
Termin załatwienia sprawy

  • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca.
  • Wnoszone przez posłów, senatorów i radnych – najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wniesienia

 
Opłaty i sposób ich wnoszenia
Od wnoszonych skarg nie pobiera się opłat.


Sposób złożenia dokumentów
Skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

 
Osoby odpowiedzialne za załatwienie skarg i wniosków:
Bartosz Staruch
inspektor
tel. 663 33 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Organ właściwy

  • Jeżeli skarga dotyczy zadań lub działalności sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa.
  • Jeżeli skarga dotyczy organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia.
  • Jeżeli skarga dotyczy zarządu lub marszałka województwa (z wyjątkiem ww. spraw) – sejmik województwa.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  • Zarządzenie Nr  13/15 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury organizacji przyjmowania, przekazywania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.


 

captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji