Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu

ul. 3 Maja 46
95-100 Zgierz
tel. (42) 716 24 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.get.edu.pl

Dyrektor: Lidia Leśniewicz

Na mocy uchwały nr XLV/844/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dniem 1 lipca 2014 r. został utworzony Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu, który funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. W skład Zespołu wchodzi Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu.

 
BIEŻĄCA  DZIAŁALNOŚĆ
Oferta edukacyjna Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
to ponad 30 kierunków kształcenia zawodowego i branżowego. Szkoła kształci słuchaczy w oparciu
o najnowocześniejszą technologię oraz wiedzę przekazywaną przez profesjonalnych wykładowców o najwyższych kompetencjach i kwalifikacjach oraz bogatym dorobku zawodowym. Jest placówką bezpłatną, kształci w systemie stacjonarnym i zaocznym. Prowadzi również kwalifikacyjne kursy zawodowe..

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu realizuje zadania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz.1045):

Organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie:

1) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

2) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

3) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

4) diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb;

5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

Organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe:

1) dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko;

2) dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;

3) nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową;

4) nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;

Gromadzi i udostępniania informacje o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli dostępnych w województwie.

WODN w Zgierzu decyzją nr 18/2018 z dnia 26 października 2018 r. uzyskał akredytację Łódzkiego Kuratora Oświaty potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli. Jako akredytowany Ośrodek prowadzi, za zgodą kuratora oświaty, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  28.12.2012 - 11:18
Osoba modyfikująca: Aleksandra Chęcińska
Ostatnio zmieniany: 25.10.2019 - 13:28