Wydrukuj tę stronę

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. G. Narutowicza 122
90-145 Łódź
tel. (42) 631 98 48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.nowoczesnaszkola.edu.pl

Dyrektor: Sławomir Gajzler


Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi powstał na mocy uchwały nr LII/655/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2018 r. Jest to placówka Samorządu Województwa Łódzkiego, w skład której wchodzą:

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi wraz z:

     a)  Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi
           -  Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii w Łodzi
           -  Filia CKU NT w Piotrkowie Trybunalskim,  (ul. Ks. Piotra Skargi 3), w której odbywa się kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie technik mechanik, we współpracy z firmą Haering Polska w Piotrkowie Trybunalskim. Siedzibą filii jest budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,

       b)  Szkołą Policealną Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

2) Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologi WŁ w Łodzi jest jedną z niewielu placówek specjalizujących się w kształceniu zawodowym osób dorosłych z Łodzi i regionu. Głównym zadaniem Zespołu jest kształcenie w kwalifikacjach, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy i przygotowywanie słuchaczy do wykonywania przyszłych zadań zawodowych. Oferuje kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Proces kształcenia i uczenia się ukierunkowany jest na osiąganie konkretnych, wymiernych rezultatów, w formie ukształtowanych umiejętności intelektualnych i praktycznych, które umożliwiają wykonywanie określonego zakresu pracy w zawodzie. Realizowane w placówce programy nauczania posiadają elastyczną strukturę, można je modyfikować i uzupełniać nie burząc całościowej konstrukcji a jedynie dostosowując treści do zmieniających się potrzeb rynku pracy, rozwoju nauki i technologii oraz predyspozycji słuchacza. 

Zespół oferuje bezpłatną naukę w formie szkolnej oraz w formie pozaszkolnej – w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Obie formy dają możliwość uzyskania tytułu technika. Zajęcia odbywają się w kilku systemach:
·         stacjonarnym  - 3 dni w tygodniu,
·         dualnym - 3 dni w szkole, 2 dni w zakładzie pracy,
·         zaocznym - zjazdy co 2 tygodnie.

Forma szkolna
Zespół oferuje kształcenie w następujących zawodach:
·         Technik informatyk,
·         Technik realizacji dźwięku,
·         Technik telekomunikacji,
·         Technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
·         Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej,
·         Technik eksploatacji portów i terminali,
·         Technik rachunkowości,
·         Technik geolog,
·         Technik budowy dróg,
·         Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej,
·         Technik administracji,
·         Technik informatyk.

Forma pozaszkolna
W ramach formy pozaszkolnej, Zespół prowadzi kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (kkz), dających możliwość uzyskania tytułu zawodowego w zawodach z obszarów: 

  • administracyjno – usługowy w zawodach: fotograf, magazynier logistyk, technik logistyk, technik włókiennik, technik ekonomista, technik fotografii i multimediów,
  • budowlany w  zawodach: technik inżynierii sanitarnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych
  • elektryczno –elektroniczny w zawodach: technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, mechatronik, elektryk, elektronik, elektromechanik,
  • mechaniczny i górniczo – hutniczy w zawodach: technik mechanik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń,
  • turystyczno – gastronomiczny  w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz.
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  28.12.2012 - 11:18
Osoba modyfikująca: Anna Włudarczyk
Ostatnio zmieniany: 30.01.2020 - 12:58