Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

ul. Wólczańska 202
90-531 Łódź
tel. 42.636.16.89., 42. 636.81.83
fax 42. 636.17.53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wodn.lodz.pl

Dyrektor: Jan Kamiński

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli Samorządu Województwa Łódzkiego. Od 1989 r. funkcjonuje na łódzkim rynku oświatowym, kontynuując tradycje Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.


Nadrzędnym celem Ośrodka jest wspomaganie placówek oświatowych poprzez:

  • świadczenie usług edukacyjnych dla nauczycieli, kadry kierowniczej oświaty, pracowników systemu doskonalenia i doradztwa oraz nadzoru pedagogicznego na najwyższym poziomie, zapewniającym każdemu klientowi satysfakcję i wsparcie w jego rozwoju zawodowym,
  • wspomaganie szkół i placówek oświatowych w doskonaleniu jakości ich pracy,
  • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek,
  • prowadzenie działań na rzecz integracji lokalnego środowiska oświatowego poprzez inicjowanie wymiany doświadczeń i upowszechnianie nowatorskich inicjatyw nauczycieli.

Ośrodek współpracuje z Łódzkim Kuratorem Oświaty, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, jednostkami samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, centralnymi, wojewódzkimi i powiatowymi placówkami doskonalenia nauczycieli, okręgową  i centralną komisją egzaminacyjną, wyższymi uczelniami i szkołami zawodowymi, instytucjami animującymi kulturę, czasopismem „Dyrektor Szkoły”, fundacjami, stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi wszystkich typów, instytucjami i przedsiębiorstwami wspierającymi realizację celów edukacyjnych.

Ośrodek posiada certyfikaty:

- Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty,

- Certyfikat ISO 9001: 2015,

- Klasyfikacja WODN jako jednostki szkoleniowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Doskonali - prowadząc działalność szkoleniową stacjonarną i w trybie kształcenia na odległość z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb środowiska oświatowego. Organizuje kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą.

Realizuje projekty edukacyjne - z wykorzystaniem zasobów własnych, wsparcia sponsorów oraz funduszy unijnych: Projekt edukacji patriotycznej, oparty na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski,   „Uczysz się ty, uczę się ja”, „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”, związany z edukacją ekonomiczną, „Infoteka” i „Akademia zajęć komputerowych” w zakresie zastosowania technologii informacyjnej w procesie kształcenia, „Etyka nie tylko dla smyka”, ”Akademia Młodego Nauczyciela”, warsztaty z zakresu edukacji filmowej we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu innych przedsięwzięć, m.in. konkursów tematycznych „Łódzkie Kolorami Malowane” i „Wiosna, ach to ty”.

Doradza – udzielając konsultacji indywidualnych i zbiorowych, organizując zajęcia modelowe, prowadząc stały Punkt Konsultacyjny Awansu Zawodowego.

Informuje - organizując spotkania z wydawcami,  udostępniając informację faktograficzną, rzeczową i bibliograficzną.

Upowszechnia – dokonania, doświadczenia, przykłady dobrej praktyki na łamach „Przeglądu Edukacyjnego”, na Forum internetowym, na stronie Nauczyciele – Nauczycielom, podczas konferencji, seminariów, prezentacji.

Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  28.12.2012 - 11:18
Osoba modyfikująca: Aleksandra Chęcińska
Ostatnio zmieniany: 25.10.2019 - 13:26