Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

ul. Batorego 64D
96-100 Skierniewice
tel. (+46) 833 40 13
fax (+46) 833 40 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www.bpskierniewice.pl


Dyrektor:Iwona Szwed

 
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach jest placówką oświatową wspierającą działalność szkół
i instytucji edukacyjnych z terenu województwa łódzkiego.  Posiada trzy filie w: Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej.

Biblioteka służy przede wszystkim potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.
Gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne w szczególności
z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, literaturę piękną i dzieła klasyki światowej, książki z zestawu lektur dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, programy nauczania i podręczniki szkolne oraz materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.
Księgozbiór Biblioteki liczy 71 tys. woluminów, w tym ponad 2000 oprawionych roczników czasopism i 1000 pakietów multimedialnych. W każdym roku prenumerowanych jest ok. 30 tytułów czasopism: dzienników regionalnych, czasopism metodycznych oraz zajmujących się problematyką oświatową i społeczną.

Biblioteka organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek oświatowych w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną, prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną, inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną. Ponadto, organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną na rzecz środowiska lokalnego.


Biblioteka wraz z filiami dysponuje centralnym katalogiem bibliotecznym on-line w systemie „SOWA”, z którego mogą korzystać Czytelnicy bez wychodzenia z domów (przeglądać bazy, zamawiać, rezerwować i prolongować zbiory). Ponadto, posiada dostęp on-line do ponad dwóch tysięcy pełnotekstowych książek w systemie IBUK LIBRA oraz prowadzi cyfrowe wypożyczenia międzybiblioteczne  zbiorów z zasobów Biblioteki Narodowej ACADEMICA.


Dwa razy w roku przygotowywana jest oferta edukacyjna dostosowana do bieżących potrzeb nauczycieli oraz zgodna z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Przykładowe zajęcia biblioteczne dla dzieci przedszkolnych i uczniów to:

- Jak to z książką było...,

- Poznajemy Moją Małą Ojczyznę

- Witajcie w Skierniewicach

- Wirtualny spacer po regionie

- Ekologiczne gry i zabawy multimedialne

- Spotkanie z bohaterami bajek i baśni w bibliotece

- #jest nas więcej... przeciwko hejtowi

- Multimedialny świat biblioteki

- Poznaj zawód bibliotekarza

- Światowy Dzień Misia w bibliotece


Biblioteka współuczestniczy w wypracowaniu systemu wsparcia doradztwa zawodowego poprzez realizację zadań zawartych w „Porozumieniu w sprawie skoordynowania współpracy podmiotów realizujących zadania z zakresu informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego pn.: „Międzypowiatowa umowa partnerska na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego”.

Od 2011 roku biblioteka jest "Miejscem Odkrywania Talentów". Tytuł ten został nadany bibliotece przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każdego roku w dniu 21 marca młodzież i dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich talentów i podzielenia się swoimi pasjami z innymi. Jest również Ambasadorem Nowoczesnych Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych w edukacji.

Biblioteka promuje czytelnictwo poprzez organizowanie różnych konkursów i akcji czytelniczych dla uczniów oraz organizowanie cyklicznych konferencji dla nauczycieli i bibliotekarzy poświęconych tematyce związanej z rozwojem czytelnictwa i zachęcaniem do aktywnego czytania. Systematycznie realizuje projekty edukacyjne w zakresie proekologicznym dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  28.12.2012 - 11:18
Osoba modyfikująca: Aleksandra Chęcińska
Ostatnio zmieniany: 23.10.2019 - 13:27