1. Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury
Opis Do rejestru wpisane są instytucje kultury, których organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Rejestr jest prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r., poz. 189)
Sposób udostępniania danych
  1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    1. otwarty dostęp do zawartości rejestru;
    2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Wydanie na wniosek urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada z 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego należy dokonywać na konto:

Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi,
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Szczegółowych informacji udziela osoba prowadząca Rejestr.
Wysokość opłat Opłaty za wydanie odpisów z Rejestru Instytucji Kultury oraz księgi rejestrowej

Instytucja Odpis pełny Odpis skrócony
Teatr Wielki w Łodzi 5 stron / 25 zł 1 strona / 5 zł
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 3 strony / 15 zł 1 strona / 5 zł
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina 3 strony / 15 zł 1 strona / 5 zł
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 3 strony / 15 zł 1 strona / 5 zł
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 2 strony / 10 zł 1 strona / 5 zł
Łódzki Dom Kultury 11 stron / 55 zł 1 strona / 5 zł
Osoba/osoby prowadzące Anna Wasilewska
Wydział Kultury,
tel. 42 291 97 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
   
   

Pobierz załącznik:

Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  28.12.2012 - 14:04
Osoba modyfikująca: Aleksandra Chęcińska
Ostatnio zmieniany: 13.03.2020 - 08:55