Dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego

Mając na względzie ochronę najcenniejszych zabytków z województwa łódzkiego, corocznie ogłaszany jest konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
 
Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% kosztów zadania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może zostać przyznane do 100% ogółu nakładów na wykonanie prac lub robót przy zabytku.

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na:


Kontakt:
42/ 291 98 27
Magdalena Sowińska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Wydział Kultury
Departament Kultury i Edukacji
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
XIII piętro, pok. 1321

Czytany 4167 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  04.12.2012 - 13:22
Osoba modyfikująca: Magdalena Sowińska
Ostatnio zmieniany: 03.02.2020 - 09:39