Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XX edycji konkursu za najlepsze rozprawy i prace przyznane!

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1353/19 z dnia 8 października 2019 roku przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XX edycji konkursu za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim następującym osobom:

Nagroda w kategorii prac habilitacyjnych oraz cykli powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego:

dr hab. Dominika Drzewiecka – Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji:
„Środowiska występowania bakterii z rodzaju Proteus i zróżnicowanie serologiczne tych pałeczek wśród chorych z regionu łódzkiego”
w wysokości 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych 00/100).

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:

 1. dr inż. arch. Joanna Matuszewska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
  „Pomiędzy malarstwem, rzeźbą i architekturą - twórczość Stefana Krygiera”
  w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100);
 1. dr inż. arch. Wojciech Pardała – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
  „Drewniana architektura letniskowa okolic Łodzi w okresie międzywojennym”
  w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100);
 1. dr n. med. Paulina Gorzelak-Pabiś – Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
  „Ocena funkcji immunologicznych i barierowych ludzkich komórek śródbłonka naczyniowego i mięśniówki gładkiej w patogenezie miażdżycy”
  w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100);
 1. dr n. med. Katarzyna Szwabe – Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
  „Zanieczyszczenia terenów rekreacyjnych Łodzi formami rozwojowymi pasożytów jelitowych”
  w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100).

Nagrody w kategorii prac dyplomowych:

 1. mgr Justyna Groblińska – Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
  „Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi"
  w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100);
 1. Roksana Bykowska – Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę licencjacką:
  „Przestrzeń bogata w informacje - projekt wnętrza hali głównej dworca Łódź Kaliska"
  w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100);
 1. mgr inż. Monika Motylska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską:
  „Studium historyczno-urbanistyczne Sulejowa”
  w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100);
 1. mgr Michał Wilk – Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
  „Społeczno-ekonomiczne aspekty depopulacji miasta Łodzi”
  w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100);
 1. mgr sztuki Dominik Domińczak – Katedra Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi za pracę magisterską:
  „Klarnet w polskiej muzyce ludowej na przykładzie folkloru łowickiego”
  w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100).

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Czytany 102 razy
Osoba publikująca :  Dorota Komar
Data publikacji:  08.10.2019 - 15:43
Osoba modyfikująca: Dorota Komar
Ostatnio zmieniany: 08.10.2019 - 15:47