Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030”

Do 31 marca 2015 r. można zgłaszać uwagi do projektu „Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030”. Dokument będzie jedną z rządowych strategii rozwoju,  przygotowywaną w celu odpowiedzi na wyzwania specyficzne dla obszaru o charakterze ponadregionalnym.

Koncepcja Strategii jest oddolną inicjatywą samorządów województw mazowieckiego i łódzkiego, które w 2012 r. podpisały porozumienie o współpracy międzyregionalnej. Liczne analizy i studia zaowocowały wypracowaniem przez regiony pól współpracy i celów rozwoju w wymiarze ponadregionalnym, które znalazły swój wyraz w Koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030. Korzystając z dorobku pracy regionów, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w ścisłej współpracy z samorządami województw Polski Centralnej, opracowano projekt rządowej „Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030”.
 
Przygotowując Strategię skupiono się na starannie wybranych kwestiach o charakterze ponadregionalnym, występujących w makroregionie, których odpowiednie wsparcie w największym stopniu przyczyni się do osiągania zakładanych celów rozwojowych Polski Centralnej. W toku prac nad dokumentem, sformułowano wizję makroregionu jako najbardziej dynamicznego, konkurencyjnego i innowacyjnego obszaru Polski, rozpoznawalnego w skali europejskiej i globalnej.
 
Przeprowadzona diagnoza i analiza trendów rozwojowych dla Polski Centralnej ukazuje, że obszar ten charakteryzuje się wysokim potencjałem do dynamicznego rozwoju. Unikatowe potencjały rozwojowe tkwiące w makroregionie, skoncentrowane na obszarach prezentujących wysoki poziom rozwoju w obu województwach, mogą stać się kluczem do wzrostu konkurencyjności całego makroregionu. 
 
Zwiększeniu konkurencyjności Polski Centralnej oraz umacnianiu jej pozycji w przestrzeni europejskiej będzie służyć realizacja celów, nawiązujących do najistotniejszych pól współpracy międzyregionalnej, którymi są: zintegrowana przestrzeń wiedzy i innowacji, przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom, innowacyjna sieć medyczno-farmaceutyczna, międzynarodowe centrum żywności prozdrowotnej, multimodalny węzeł transportowy i znaczeniu międzynarodowym. Jako kluczowe kierunki interwencji umożlwiające realizację wizji i celu głównego strategii określono: dostępność i integrację, kreatywność i innowacyjność, reindustrializację i umiędzynarodowienie.
 
Podejmowane działania przyczynią się do maksymalizacji korzyści wynikających ze zintegrowanego podejścia do rozwoju obszaru Polski Centralnej, przynosząc korzyści mieszkańcom makroregionu, przedsiębiorcom, uczelniom i instytucjom naukowo-badawczym, jak również instytucjom kultury. Poprzez rozprzestrzenienie się impulsów rozwojowych, wpłynie również pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności całej Polski. 
Uwagi lub opinie do projektu w ramach konsultacji społecznych można przekazywać do dnia 31 marca 2015 r. poprzez formularz online dostęny pod adresem: www.mir.gov.pl/konsultacje-srpc  
Z projektem można zapoznać się także w następujących miejscach:


Miasto Instytucja Adres Godziny pracy
Warszawa
 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5 pn. – pt. 8.00-18.00
sob. 10.00-14.00
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego ul. Solec 22 pn. – pt. 8.00-16.00
Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Moniuszki 7/9 pn. – pt. 8.00-16.00
 
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego ul. Sienkiewicza 3 pn. – pt. 7.30-15.30

Pobierz plik [pdf]:
Czytany 2196 razy
Osoba publikująca :  Piotr Zdziechowski
Data publikacji:  20.02.2015 - 14:10
Osoba modyfikująca: Piotr Zdziechowski
Ostatnio zmieniany: 20.02.2015 - 14:33