Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie F7

 

Nazwa Publiczne dostępne wykazy danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Opis Wykazy zawierają dokumenty określone w art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).
Sposób udostępniania danych BIP; http://176.32.161.196/#2
Jednostka prowadząca Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział  Opłat Środowiskowych
Osoba/osoby prowadzące Pracownicy na poszczególnych stanowiskach w Wydziale


Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  04.02.2016 - 11:01
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 04.02.2016 - 12:45