Linki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wdrażanych działań znaleźć można na opracowanej przez departament stronie internetowej w całości dedykowanej PROW 2001-2013:
http://www.prow.lodzkie.pl.
 
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
 
Agencja Płatnicza
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl
 
Fundusze unijne
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.mrr.gov.pl
 
Strona o inicjatywie LEADER
www.leaderplus.org.pl
 
Strona poświęcona Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
http://www.ksow.pl/
 
 
Podstawowe hiperłącza dotyczące strony Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013:
 
Aktualności
 
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 
Odnowa i rozwój wsi
 
Leader
 
Interpretacje MRiRW i ARiMR
 
Najczęściej zadawane pytania
 
Materiały
 
Konferencje / Szkolenia
 
Plany komunikacyjne