Organizacja egzaminów ze znajomości języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Opis sprawy:
 
Kogo dotyczy:
Pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 
Wymagane dokumenty:
Opisane we wniosku.
 
Termin załatwienia sprawy
 
Opłaty i sposób ich wnoszenia:
Opłaty są szczegółowo opisane we wnioskach.
Opłaty można wnosić  na konto:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Bank Pekao S.A.
XI Oddział w Łodzi
95124030731111001008925232
 
Sposób złożenia dokumentów:
Osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Sportu i Turystyki
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Departament Sportu i Turystyki
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
 
Osoby udzielające informacji:
Dagmara Jura – inspektor
tel. 42 291-98-13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Magdalena Janicka - inspektor
tel. 42291-98-14
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą:
- Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238)
- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2014r. poz. 869)
- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przednika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych (Dz. U. z 2014r. poz. 862)
- rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego określa:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej ( Dz. U. z 2019r. poz. 1552).

Uwagi:
Zgłoszenia do egzaminu ze znajomości języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych należy składać nie później niż 14 dni przed egzaminem.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Uprzejmie informuję, że:
1)       administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Łódzkiego, dane kontaktowe, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. 42 663 30 00,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP:
2)       dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pani/Pana dane osobowe:
3)       będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.  lit.1 e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art.6 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO) w procesie egzaminacyjnym zgodnie z ustawą
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1553,
z póżn. zm ),
4)       Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą przetwarzane w procesie egzaminacyjnym zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
5)       nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
6)       będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
7)       dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
8)       wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.
Wzory formularzy do pobrania

Czytany 2472 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  03.12.2012 - 13:29
Osoba modyfikująca: Magdalena Janicka
Ostatnio zmieniany: 10.07.2020 - 14:04