Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie F7

 

Nazwa Publiczne dostępne wykazy danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Opis Wykazy zawierają dokumenty określone w art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.).
Sposób udostępniania danych BIP
Jednostka prowadząca Departament Środowiska, Wydział Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Osoba/osoby prowadzące Pracownicy na poszczególnych stanowiskach w Wydziale
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  04.02.2016 - 11:01
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 06.10.2023 - 10:11