Publiczne dostępne wykazy danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie

Nazwa Publiczne dostępne wykazy danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
Opis Wykazy zawierają przede wszystkim wnioski i wydane decyzje dotyczące korzystania ze środowiska oraz inne dokumenty określone w art.21 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
Sposób udostępniania danych BIP; http://www.ekokarty.pl/wykaz/lodzkie
Jednostka prowadząca Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział  Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wydział Geologii i Konesji Geologicznych
Osoba/osoby prowadzące Pracownicy na poszczególnych stanowiskach w Wydziale
:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  27.12.2012 - 16:47
Osoba modyfikująca: Dorota Rzeźnik
Ostatnio zmieniany: 19.03.2014 - 13:59