Wojewódzka Baza Danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami

Nazwa Wojewódzka Baza Danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami
Opis Baza zawiera dane na temat udzielonych zezwoleń w zakresie:
  1. Wytwarzania odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych,
  2. Gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem olejów odpadowych,
  3. Gospodarki olejami odpadowymi,
  4. Gospodarki komunalnymi osadami ściekowym,
  5. Rejestru wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,
  6. Planów gospodarki odpadami,
  7. Instalacji służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Sposób udostępniania danych

Udostępnianie danych z bazy danych następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.
Inne dane są udostępniane na zasadach określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i Ustawie o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 37 ust.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach marszałek województwa zapewnia dostęp do Wojewódzkiej bazy odpadowej upoważnionym podmiotom, po uzyskaniu przez nich stosownych uprawnień do zbioru danych.
 

Raport 2008
Raport 2009
Raport 2010
Raport 2011
Raport 2012
Raport 2013
Raport 2014
Raport 2015
Raport 2016
Raport 2017

Raport 2018

Osoba/osoby prowadzące Magdalena Wirowska, Wydział Opłat Środowiskowych, tel. (+42) 663 35 50

 

 

 

Informację opracował:
Krzysztof Bojanowski, Wydział Opłat za Korzystanie ze Środowiska, tel. (+42) 663 35 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Opublikował:
Krzysztof Bojanowski, Wydział Opłat za Korzystanie ze Środowiska, tel. (+42) 663 35 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

:  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  27.12.2012 - 16:47
Osoba modyfikująca: Janus Dominik
Ostatnio zmieniany: 07.08.2019 - 10:26