Pozwolenia zintegrowane będące w kompetencji Marszałka Województwa Łódzkiego dla instalacji termicznego przekształcania odpadów