Naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat i windykacja opłat środowiskowych

NALICZANIE ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa od zaległości podatkowych nalicza się odsetki za zwłokę począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku do dnia zapłaty włącznie.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.

Stopa odsetek od zaległości podatkowych wynosi 12% (w skali roku).

Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł.

Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych:

Link:  https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/kalkulatory/kalkulator-odsetek-za-zwloke-od-zaleglosci-podatkowych-oraz-oplaty-prolongacyjnej

Szczegółowych informacji na ww. temat udzielają osoby pod numerami telefonów:

tel. 42 663 35 26; 42 663 35 27; 42 663 35 28; 42 663 35 29; 42 663 35 34; 42 663 35 36; 42 663 35 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WINDYKACJA OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

Do windykacji zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. O postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowych informacji na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych udzielają osoby pod numerami telefonów:

tel. 42 663 35 34, 42 663 35 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 2434 razy
Osoba publikująca :  Janus Dominik
Data publikacji:  03.08.2021 - 13:27
Osoba modyfikująca: Joanna Wódz-Olizorowicz
Ostatnio zmieniany: 26.04.2022 - 15:12