Kontakt - Kancelaria Sejmiku

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: (042) 663 30 50
fax. (042) 663 30 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instrukcja obsługi BIP

Komisja Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji , Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji

Termin posiedzenia: 26 września 2017 roku (wtorek), o godz. 9.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 6.6.);
b)    w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 6.7.);
c)   w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału Województwa Łódzkiego wynoszącego 299/1000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6 na rzecz Powiatu Wieluńskiego (Druk Nr 6.2.).
3.   Sprawy różne i wniesione.
 
 

Termin posiedzenia: 29 sierpnia 2017 roku (wtorek), o godz. 9.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – (2.598.432 zł), ( Druk Nr 8.7);
b)   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – (7.338.999 zł), (Druk Nr 8.9).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 

Planowany porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu:
 
14 czerwca 2017 roku (środa), o godz. 14.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 9.9);
b)   zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 9.10).
3.     Informacja nt. nieruchomości Województwa Łódzkiego i sposobu gospodarowania nimi w 2016 roku przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7).
4.     Przedstawienie możliwości współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z samorządem województwa łódzkiego – referuje Pan Radny Włodzimierz Fisiak.
5.     Sprawy różne i wniesione.
 
 
Termin posiedzenia: 5 czerwca 2017 roku (poniedziałek), o godz. 9.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2016 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2016 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2016 rok.
 4. Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2016.
 5. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia:  19 kwietnia 2017 roku (środa), godz. 12.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) zmieniająca Uchwałę Nr LV/1544/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi w celu przekształcenia w jednostkę budżetową (Druk Nr 10.1),
b) utworzenia przez Województwo Łódzkie wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Stowarzyszenia na rzecz drogi ekspresowej S14 o nazwie „Tak dla S14”(Druk 10.9),
c) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 10.11),
d) w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.12).
3. Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (Druk Nr 9).- Grzegorz Stefaniak – dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii.
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 22 lutego 2017 roku (środa), o godz. 10.30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020  oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 6.7.);
b) w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 6.8.);
c) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału Województwa Łódzkiego w nieruchomości położonej w Sieradzu, przy Placu Wojewódzkim 3 (Druk Nr 6.1.).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 1 lutego 2017 roku (środa), o godz. 10.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie:  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 10.10);
b) w sprawie: zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.11).
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 14 grudnia 2016 roku (środa), godz. 12.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji:

2.  Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (Druk Nr 9.3);
b)     w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 9.4).
3.     Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: planowanych dróg ekspresowych S-12 Piotrków Trybunalski - Radom i S-74 Sulejów - Kielce oraz rozbudowy drogi krajowej nr 91 wraz z realizacją obwodnic Srocka, Rozprzy, Kamieńska i Radomska (Druk Nr 10).
4.     Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 1 grudnia 2016 roku (czwartek), o godz. 12.00  (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 21 listopada 2016 roku (poniedziałek), godz. 12.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.

2.     Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok
w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,  zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 8.10.);
b)   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.11.);
c)   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Łodzi, przy ul. Nowy Józefów 52/ 54 (Druk Nr 8.4.);
d)   w sprawieuchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (Druk Nr 8.6.).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 
 Termin posiedzenia: 19 października 2016 roku (środa), o godz. 13.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał:

a)     w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łodzią (Druk Nr 8.10);
b)     w sprawie odmowy uchylenia Uchwały Nr XXVII/332/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu opoczyńskiego (Druk Nr 8.11);
c)     w sprawie odmowy uchylenia Uchwały Nr XXVII/333/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego (Druk Nr 8.12);
d)     w sprawie odmowy uchylenia Uchwały Nr XXVII/334/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu sieradzkiego (Druk Nr 8.13);
e)     w sprawie utworzenia przez Województwo Łódzkie wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz powstania kopalni „Złoczew”  o nazwie własnej „TAK dla Kopalni Złoczew”
(Druk Nr 8.14).
3.     Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2016-2017 na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 7).
4.     Stanowisko w sprawie zerwania negocjacji umowy offsetowej z Airbus Helicopters w sprawie kontraktu na zakup śmigłowców Caracal dla polskiej armii (Druk Nr 9).
5.     Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 21 września 2016 roku (środa), o godz. 12:45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 6.15);
b)     w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 6.16);
c)     w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (Druk Nr 6.1);
d)     w sprawie wskazania miasta Kutna, w którym może być przeprowadzony egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy AM, A1, A2, A, B1 lub B (Druk Nr 6.2);
e)     w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 707 w Skierniewicach oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich Al. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach (Druk Nr 6.3);
f)       w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu  (Druk Nr 6.4);
g)     zmieniającej uchwałę Nr XXIX/575/12 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów pieniężnych i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna”
Sp. z o. o. (Druk Nr 6.14).
3.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 14 września 2016 roku (środa), godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (Sala Konferencyjna Nr 1, budynek główny – wysoki parter, wejście od ul. Pabianickiej 62)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Ocena dotychczasowego funkcjonowania „pakietu onkologicznego” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi – prezentacje multimedialne nt.:
- Informacja w sprawie funkcjonowania „pakietu onkologicznego” w placówkach medycznych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego – referuje Magdalena Amrozik, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej,
- „Pakiet Onkologiczny”- referuje dr n. med. Jolanta Łuniewska – Bury, Zastępca  Dyrektora ds. Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi,
- „Centrum Leczenia Chorób Piersi” – referuje dr n. med. Piotr Pluta, starszy asystent II Oddziału Chirurgii Onkologicznej – Kliniki Chirurgii Onkologicznej,
- „Rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o fundusze europejskie – referuje Wojciech Szrajber, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
3.     Wizytacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (m.in. Oddział Ginekologii Onkologicznej, Oddział Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia, Oddział Medycyny Paliatywnej i Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna).
4.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia:  24 sierpnia 2016 roku (środa), godz. 11.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka wspólnego posiedzenia:
 
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (56.105 zł) (Druk Nr 7.11.),
b)     w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 7.12.),
c)     w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu opoczyńskiego (Druk Nr 7.1.),
d)     w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego (Druk Nr 7.2.),
e)     w sprawie pozbawienia kategorii odcinków dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu sieradzkiego (Druk Nr 7.3.),
f)      w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu wieruszowskiego (Druk Nr 7.4.),
g)     zmieniającej Uchwałę Nr XIV/135/15 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skierniewice (Druk Nr 7.8.),
h)     w sprawie likwidacji aglomeracji Patrzyków (Druk Nr 7.9.),
i)      zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/1577/10 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Druk Nr 7.10.).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 15 czerwca 2016 roku (środa), godz. 12:15 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 r. (Druk Nr 9.5);
b) zmian budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013 (Druk Nr 9.6);
c) zmian budżetu  i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 9.7);
d) wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej Województwa Łódzkiego, położnej w Sokolnikach Lesie, przy ul. E. Sczanieckiej 2/12 jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o (Druk Nr 9.9).
e) przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki   Przestrzennej, Transportu i Komunikacji (Druk Nr 10.2).
3.     Informacja Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego na temat nieruchomości Województwa Łódzkiego i sposobu gospodarowania nimi. (Druk Nr 8).
4.     Wybór Wiceprzewodniczącego komisji.
5.     Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia; 2 czerwca 2016 roku (czwartek), o godz. 9:30 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2015 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2015 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2015 rok.
 4. Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2015.
 5. Sprawy różne i wniesione.

Termin  wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu : 18 maja 2016 roku (środa), o godz. 12.15 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

 1.  Otwarcie posiedzenia komisji.
2.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału Województwa Łódzkiego w nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza 6a (Druk Nr 10.2);
b)    w sprawie: pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej oraz zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Druk Nr 10.3);
c)     rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia 2016 dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 10.4);
d)    zmieniająca uchwałę Nr X/125/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze  oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13,14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze (Druk Nr 10.9);
e)    zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok  w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.10);
f)      zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 10.11);
g)    zmian budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  (Druk Nr 10.12);
h)   zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku oraz uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku (Druk Nr 10.13);
i)  zmieniająca Uchwałę Nr II/12/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji   Budżetu i Finansów (Druk Nr 11.4);
j)  zmieniająca Uchwałę Nr II/14/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji (Druk Nr 11.5).
3. Rynek pracy w województwie łódzkim w 2015 roku (Druk Nr 6).
4. Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2015/2016 (Druk Nr 8).
5. Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 20 kwietnia 2016 roku (środa), godz. 10.45 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok oraz sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXI/271/16 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, zadań realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 11.8);
b)    zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007- 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020  (Druk Nr 11.9);
c)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Druk Nr 11.10);
d)    zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/901/14 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (Druk Nr 11.7).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 16 marca 2016 roku (środa), godz. 11.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych,  zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań  realizowanych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2014 – 2020(Druk Nr 10.29.),
b)      zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanychw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 10.30.),
c)      zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 10.31.),
d)      zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 (Druk Nr 10.32.),
e)     zmiany Uchwały Nr XLII/1140/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, zmienione Uchwałą Nr XXXIX/734/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. (Druk Nr 10.11.),
f)      wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim, a Powiatem Radomszczańskim (Druk Nr 10.12.),
g)     wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Województwa Łódzkiego położonych w Opocznie, przy ul. Inowłodzkiej, w obrębach 7 i 13 na rzecz Powiatu Opoczyńskiego (Druk Nr 10.13.),
h)     przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marcu 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych ze zm., za 2015 r. (Druk Nr 10.24.),
i)      zmiany Uchwały Nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. zmienionej Uchwałą Nr XII/141/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. (Druk Nr 10.25.),
j)      określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego (Druk Nr 10.26.),
k)     zmiany Uchwały Nr XVIII/194/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada  2015 r. w sprawie wykupu akcji spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych (Druk Nr 10.27.).
3.     Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
4.     Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych za 2015 rok.
5.     Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
6.     Sprawy różne i wniesione.
 
 Termin posiedzenia: 20 stycznia 2016 roku (środa), godz. 12.15 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 (Druk Nr 10.5).
3.     Informacja o sytuacji spółek, w których udziały ma Samorząd Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7).
4.     Informacja na temat sytuacji Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Planów i możliwości zaangażowania kapitałowego Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8).
5.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 9 grudnia 2015 roku (środa), godz. 12.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą Nr XVIII/199/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku (Druk Nr 8.5);
b)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 8.7);
c)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.8).
3.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 2 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 11.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok.
3.     Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 18 listopada 2015 roku (środa), godz. 11.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 7.13);
b)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Druk Nr 7.14.);
c)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(Druk Nr 7.15);
d)     zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 7.16);
e)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 7.17);
f)      wykupu akcji spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych (Druk Nr 7.7);
g)     zmiany Uchwały Nr XII/142/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych akcji nowej serii spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
(Druk Nr 7.8);
h)     uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (Druk Nr 7.9);
i)      uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 (Druk Nr 7.10).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 21 października 2015 roku (środa), godz. 10.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (2.696.563 zł) (Druk Nr 9.4);
b)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (250 zł) (Druk Nr 9.6);
c)     zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1 403 zł) (Druk Nr 9.7);
d)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (621zł) (Druk 9.8);
e)     Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (Druk Nr 9.2).
3.     Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2015 – 2016 na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 6) – wystąpienie – Mirosław Szychowski - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
4.     Informacja na temat sytuacji finansowej spółek, w których udziały ma Województwo Łódzkie (Druk Nr 8).
5.     Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 23 września 2015 roku (środa), godz. 9.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku (Druk Nr 6.2);
b)    zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zdań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 6.3);
c)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Druk Nr 6.4).
3.     Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia:
25 sierpnia 2015 roku (wtorek), godz. 10.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1.     Otwarcie posiedzenia komisji.
2.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Druk Nr 7.17);
b)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 7.18);
c)     zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 7.19);
d)     zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 7.20);
e)     wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.6);
f)      zmiany Uchwały Nr VII/83/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. zmienionej Uchwałą Nr X/130/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. i Uchwałą Nr XII/140/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. (Druk Nr 7.7);
g)     zmiany Statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LV/1544/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Druk Nr 7.10).
3.     Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: Transformacji  Województwa Łódzkiego w Bioregion RP – wystąpienie: Andrzej Siemaszko, doradca Marszałka Województwa Łódzkiego i Marcin Chmielewski, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości (Druk Nr 8).
4.     Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 24 czerwca 2015 roku (środa), godz. 9.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku (Druk Nr 9.15);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa Łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych,  zadań realizowanych w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego, zdań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Druk Nr 9.16);
c) zmiany Uchwały Nr VII/83/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o. zmienionej Uchwałą Nr X/130/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.(Druk Nr 9.8.);
d) zmiany Uchwały Nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów o podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. (Druk Nr 9.9);
e) wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych akcji nowej serii spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (Druk Nr 9.10);
f) wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” (Druk Nr 9.11).
3. Informacja Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego na temat nieruchomości Województwa Łódzkiego i sposobu gospodarowania nimi – p.o. dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego - pan Marek Stańczak (Druk Nr 8).
4. Sprawy różne i wniesione.
 
 
Termin posiedzenia: 9 czerwca 2015 roku (wtorek), godz. 14:00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2014 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2014 rok planów finansowych jednostek,
  o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2014 rok.
 4. Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za 2014 rok.
 5. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 20 maja 2015 roku (środa), godz. 12.30  (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
                                                                                                                                   
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku (Druk Nr 9.8),
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 9.9),
c) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Druk Nr 9.10),
d) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Województwa Łódzkiego do nieruchomości położonej w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej 22 oraz prawa własności naniesień posadowionych na tym gruncie, za cenę obniżoną na rzecz Gminy Wieluń (Druk Nr 9.5),
e) wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.(Druk Nr 9.12),
f) zmiany Uchwały Nr V/58/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
(Druk Nr 9.13).
3. Rynek Pracy w Województwie Łódzkim w 2014 roku – wystąpienie – Jerzy Kaczmarek – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
4. Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2014/2015 (Druk Nr 7) – wystąpienie – Mirosław Szychowski – Dyrektor  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
5. Sprawy różne i wniesione.
 
 

Termin posiedzenia: 22 kwietnia 2015 roku (środa), godz. 9.30 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
                                                                                                                                   
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały
Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2015 roku (DRUK NR 11.13);
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (DRUK NR 11.14);
c) zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych, (DRUK NR 11.10).
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 25 marca 2015 roku (środa), godz. 11.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
                                                                                                                                   
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany Uchwały IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku (Druk Nr 8.6.),
b) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 8.7.),
c) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Druk Nr 8.8.),
d) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 8.9.),
e) upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Gminą Opoczno dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej (Druk Nr 8.4.).
3. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia:  17 marca 2015 roku (wtorek), godz. 12.00 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na objecie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.(Druk Nr 11.2).
3. Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych za 2014 rok – wystąpienie – pan Aleksander Bielicki – dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii.
4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 18 lutego 2015 roku (środa), godz. 12.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (23.414.496 zł) (Druk Nr 5.14.),
b) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok (382.911 zł) (Druk Nr 5.15.),
c) zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (17.753 zł) (Druk Nr 5.16.),
d) zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (3.567.081 zł) (Druk Nr 5.17.),
e) wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny (Druk Nr 5.1.),
f) wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. (Druk Nr 5.2.),
g) zmiany Uchwały Nr XXIX/575/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r.
z późn. zm. w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. (Druk Nr 5.3.).
3. Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie sporu kompetencyjnego między samorządami gminnymi województwa łódzkiego a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Druk Nr 6).
4. Sprawy różne i wniesione.
 
 
 Termin posiedzenia: 21 stycznia 2015 roku (środa), godz. 14.00, (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonowania Łodzi – wystąpienie i prezentacja multimedialna – dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, pani Ewa Paturalska-Nowak (Druk Nr 8).
3.  Wybór wiceprzewodniczących KomisjiRozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji.
4.  Omówienie propozycji do planu pracy Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji na 2015 rok.
5. Sprawy różne i wniesione.Termin posiedzenia: 12 stycznia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 14:00,  ( sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8) 

Tematyka posiedzenia:
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok.
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji