Kontakt - Kancelaria Sejmiku

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: (042) 663 30 50
fax. (042) 663 30 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instrukcja obsługi BIP

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Termin posiedzenia:  26 września 2017 roku (wtorek), o godz. 10.15   (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która wydarzyła się w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r. (Druk Nr 6.12).
 3.  Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 29 sierpnia 2017 roku (wtorek), o godz. 12.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji
2. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2016 rok (Druk Nr 7).
3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 5 czerwca 2017 roku (poniedziałek), godz. 11.00 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2016 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2016 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2016 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 24 maja 2017 roku (środa), godz. 8.30 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2017 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Druk Nr 10.4.).
3. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 19 kwietnia 2017 roku (środa), godz. 11.00 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

 Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie łódzkim w 2016 roku (Druk Nr 6) – Zbigniew Kręcisz – dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 
27 marca 2017 roku (poniedziałek), godz. 10.30 (sala 219, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

 1.  Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniającego uchwałę Nr XXX/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok (Druk Nr 11.11).
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2016 rok (Druk Nr 10).
 4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia: 7 lutego 2017 roku (wtorek) – po zakończeniu obrad  XXXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2.Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.
3.Sprawy różne i wniesione.


Termin posiedzenia: 1 grudnia 2016 roku (czwartek), o godz. 15.00  (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.

 

Termin posiedzenia: 21 września 2016 roku (środa), o godz. 15.00 (sala 104, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Otwarcie posiedzenia komisji.
2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok (Druk Nr 6.15).
3.      Sprawy różne i wniesione.
 
 
Termin posiedzenia
: 2 czerwca 2016 roku (czwartek), o godz. 11:00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2015 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2015 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2015 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.
   

Termin posiedzenia: 20 kwietnia 2016 roku (środa), godz. 14.15 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu  służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej (Druk Nr 11.6).
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie łódzkim
w 2015 roku.
4. Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 16 marca 2016 roku (środa), o godz. 14.15 (sala 107, I piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia komisji.
2.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Łódzkiego za 2015 rok.
3.      Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
4.      Sprawy różne i wniesione.
 
Termin posiedzenia: 2 grudnia 2015 roku (środa), o godz. 13.00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok.
3.     Sprawy różne i wniesione.

Termin posiedzenia: 18 listopada 2015 roku (środa), o godz. 13:00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
Tematyka posiedzenia:

1 .Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie:
a)     uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2016 (Druk Nr 7.9.).
b)     uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na lata 2016-2020 (Druk Nr 7.10.).
3. Sprawy różne i wniesione.
  

Termin posiedzenia: 25 sierpnia 2015 roku (wtorek), godz. 11.45 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 Tematyka posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2014 r. złożonych przez: radnych sejmiku województwa łódzkiego, członków zarządu województwa łódzkiego, skarbnika i sekretarza województwa łódzkiego, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osoby zarządzające wojewódzkimi osobami prawnymi, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa – Stefan Zagrodnik, zastępca dyrektora Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa (Druk Nr 6).
3. Sprawy różne i wniesione. 

 


Termin posiedzenia:

9 czerwca 2015 roku (wtorek), o godz. 9:00 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 
Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa łódzkiego za 2014 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i art. 269 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania na 2014 rok planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2014 rok.
 4. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia:

20 maja 2015 roku (środa), o godz. 13:30 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)
 
 Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  (Druk Nr 9.6.).
 3. Sprawy różne i wniesione.
 

Termin posiedzenia:

22 kwietnia 2015 roku (środa), o godz. 13:30 (sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

Tematyka posiedzenia:
1.   Otwarcie posiedzenia komisji.
2.   Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie łódzkim w 2014 roku (Druk Nr 7).
3.   Sprawy różne i wniesione.


 

Termin posiedzenia: 12 stycznia 2015 roku (poniedziałek), o godz. 14:00,  ( sala 201, II piętro, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8)

 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok.
3. Sprawy różne i wniesione.
 
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji