Prezydium Sejmiku Województwa Łódzkiego I kadecji (1998-2002)

Przewodniczący: Charzewski Andrzej
 
Wiceprzewodniczący: Antoszewski Zbigniew
Wiceprzewodniczący: Kaczmarek Michał
Wiceprzewodniczący: Stasiak Wiesław

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji