Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu grudniu 2020 r. w ramach Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu grudniu 2020 r. w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 05.01.2021
Czytany 388 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  05.01.2021 - 14:22