Informacja o zmianach na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w związku z rozpatrzeniem protestu od negatywnej oceny merytorycznej projektu pn. Przebudowa i modernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Łowiczu oraz Tuszynie na potrzeby działalności Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My", złożonego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My”, podjął decyzję o podniesieniu punktacji dla ww. projektu z 66,18% do 70,06%. W związku z powyższym, Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 133/21 z dnia 15 lutego 2021 roku dokonał aktualizacji listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania, nadając jej brzmienie zgodnie z poniższym załącznikiem.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 16.02.2021
Czytany 397 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  16.02.2021 - 13:19