Ogłoszenie czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021 - 2025 r. pn. „Przez Sport do Kompetencji”.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021 – 2025 pn.:„Przez Sport do Kompetencji”.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 Celem zadania jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci w wieku 5-9 lat (ostatni rok przedszkolny oraz klasy I-III szkoły podstawowej), rozwój ich kompetencji społecznych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców i trenerów. Lepsze korzystanie z ogromnego potencjału wychowawczego rodziców oraz jego wzmocnienie poprzez rozwój kluczowych kompetencji społecznych we współpracy z placówkami oświatowymi.

Najważniejsze informacje o konkursie:
    • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
    •  suma środków do rozdysponowania w konkursie – 3 550 000,00 zł
    • do kiedy trwa nabór ofert – do 27.04.2021 r. do godziny 23:59:59
    • do 30.04.2021 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu www.witkac.pl
    •  kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 30.05.2021 r.
    • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.07.2021 r. i nie może skończyć się później niż 30.06.2025 r.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 06.04.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 691 razy
Osoba publikująca :  Renata Danielak
Data publikacji:  06.04.2021 - 14:21
Osoba modyfikująca: Renata Danielak
Ostatnio zmieniany: 06.04.2021 - 14:31