Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021 oraz powołanie Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 405/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2021  oraz powołał Komisję konkursową do oceny merytorycznej ofert. Szczegóły ogłoszenia konkursowego w załączeniu.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie:

dla zadania nr 1 – 15.550,00 zł,

dla zadania nr 2 – 10.550,00 zł,

dla zadania nr 3 – 25.000,00 zł,

  • termin składania ofert w generatorze wniosków witkac.pldo 31 maja 2021 r. do godz. 23:59:59
  • do 7 czerwca 2021 r. do godziny 16.00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8, podpisane potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z portalu witkac.pl
  • rozstrzygnięcie konkursu: do 30 lipca 2021 r.
  • realizacja zadań: od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 29.04.2021
Czytany 308 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Janiak-Heythausen
Data publikacji:  29.04.2021 - 14:49