Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 411/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. przyjął zmiany w zakresie załącznika nr IV do Regulaminu Konkursu Zamkniętego „Kryteria wyboru projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 04.05.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 270 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  04.05.2021 - 11:19