Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu kwietniu 2021 r. w ramach Poddziałania V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna RPO WŁ na lata 2014-2020

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu kwietniu 2021 r. w ramach Osi priorytetowej V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 05.05.2021
Czytany 228 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  05.05.2021 - 15:33
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 05.05.2021 - 15:41