Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 512/21 z dnia 28 maja 2021 r. ogłasza szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem zadania publicznego jest : aktywizowanie i mobilizowanie różnych środowisk do udziału w sporcie, rekreacji i aktywnym wypoczynku w kręgach społeczności wiejskiej i małomiasteczkowej.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie –200 000,00 zł
  • do kiedy trwa nabór ofert – do dnia 22 czerwca 2021 roku do godz. 23:59:59.
  • do 24.06.2021 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl wraz z załącznikami
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 14 lipca 2021 r.
  • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 15 lipca 2021 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2021 r.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 31.05.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 416 razy
Osoba publikująca :  Renata Danielak
Data publikacji:  31.05.2021 - 12:12