Ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 535/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych”

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych prowadzone w klubach sportowych województwa łódzkiego, które w klasyfikacji końcowej z 2020 r. we współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych uzyskały co najmniej 15 punktów łącznie w kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec).

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 275 000,00 zł
  • nabór ofert trwa do dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 23:59:59.
  • do 9 lipca 2021 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu www.witkac.pl
  • planowane rozstrzygnięcie konkursu – 16 sierpnia 2021 r.
  • realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 września 2021 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2021 r.

Pobierz załącznik:

Czytany 200 razy
Osoba publikująca :  Piotr Mielczarek
Data publikacji:  11.06.2021 - 11:12
Osoba modyfikująca: Piotr Mielczarek
Ostatnio zmieniany: 11.06.2021 - 14:54