Dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Rodzinny festiwal sportowy”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 537/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Rodzinny festiwal sportowy” oraz powołania Komisji konkursowej.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem zadania publicznego jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców województwa łódzkiego w różnych grupach społecznych i środowiskowych. Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane poprzez organizację wydarzenia sportowo – rekreacyjnego , podczas którego rodziny z województwa łódzkiego będą rywalizować w różnych dyscyplinach sportowych.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 100 000,00 zł
  • do kiedy trwa nabór ofert – do dnia 2 lipca 2021 roku do godz. 23:59:59.
  • do 09.07.2021 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl wraz z załącznikami
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 23 sierpnia 2021 r.
  • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01 września 2021 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2021 r.

Pobierz załącznik:

Czytany 295 razy
Osoba publikująca :  Piotr Mielczarek
Data publikacji:  11.06.2021 - 12:32