Dwunasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021 - 2022. pn.: „Sport Szkolny”.

Metryka otwartego konkursu ofert:

Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Forma realizacji zadania:

wsparcie

Okres realizacji zadania:

1.09.2021 r. – 30.06.2022 r.

Termin składania ofert:

25 lipca 2021 roku

Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:

www.witkac.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

23 sierpnia 2021 roku

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:

300 000,00 zł

Wymagany wkład własny:

10 %

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 02.07.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 420 razy
Osoba publikująca :  Renata Danielak
Data publikacji:  02.07.2021 - 13:05