Informacja o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna.

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna wolnych środków finansowych z EFRR oraz w związku z dostępnością środków finansowych z budżetu państwa, możliwe stało się wybranie do dofinansowania na obniżonym poziomie projektu nr RPLD.07.04.03-10-0004/19 pn. „Infrastruktura dla integracji w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieruszowie” złożonego przez Gminę Wieruszów oraz projektu nr RPLD.07.04.03-10-0017/19 pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16” złożonego przez Gminę Koluszki, które uzyskały najwyższą (jednakową) liczbę punktów na ocenie merytorycznej. Tym samy zmianie ulegają: załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna” oraz załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna”.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 23.07.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 161 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  23.07.2021 - 14:20