Informacja o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku Powiatu Opoczyńskiego przywróconego do oceny w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

Informacja o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie nr RPLD.07.04.03-10-0047/19 pn. „POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ - zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego wraz z remontem i przebudową pomieszczeń szkolnych oraz remontem sali gimnastycznej” złożonego przez Powiat Opoczyński w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/19, przywróconego do oceny w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 02.08.2021
Czytany 148 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  02.08.2021 - 12:23