Informacja o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku Gminy Andrespol przywróconego do oceny w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

Informacja o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie nr WND-RPLD.06.02.01-10-0008/20, pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol” złożonego przez Gminę Andrespol w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20, przywróconego do oceny w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 03.08.2021
Czytany 174 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  03.08.2021 - 13:41